Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Bagland ÁSZF

Bagland.hu ÁSZF

Jelen dokumentum alapján létrejött szerzdés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhet, a szerzdés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minsül írásbeli szerzdésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop mködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülkérdések esetén a megadott elérhetségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.bagland.hu) és aldomainjein történjogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhet(és letölthet, bármikor kinyomtatható) a következweboldalról: https:// www.bagland.hu/aszf.

Definíciók:
Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi,

Szolgáltatóval szerzdést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
Szolgáltató: Az információs társadalommal összefügg
szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi

személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerzdést köt.

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Horváth Dániel e.v
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2000 Szentendre, Virág utca 2.
A szolgáltató elérhet
sége, az igénybe vevkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info.bagland@gmail.com
A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 55477280

A szolgáltató adószáma: 56786608-1-33
Nyilvántartásba bejegyz
hatóság neve / engedélyezhatóság és engedély szám (ha van):
A szolgáltató telefonszáma: 06202589666
A szerz
dés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
UNAS Online Kft.

2. ALAPVETRENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvrl szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggszolgáltatások egyes kérdéseirl szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.

rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelezrendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSZF 2019. szeptember 26. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e- mailben értesíti - mely alapján a Felhasználó jogosult a szerzdéstl elállni, vagy azt felmondani. A módosítások nem értintik a korábban megkötött szerzdéseket, azaz a módosításnak nincs visszaható hatálya.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelentartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelentartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

9400 Sopron, Kszegi út 14.

unas@unas.hu

3.1. Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthetadatok esetén a létrejövelektronikus szerzdés semmis. Szolgáltató kizárja felelsségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetszállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemfelelsség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmbeazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.

3.3. A Szolgáltatót nem terheli felelsség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetvé válik (ha van regisztráció az oldalon)

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRAK

4.1. A megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon) rendelhetk meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendk, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben elírt 27%-os áfát, illetve, ha a Szolgáltató áfa mentesen számláz, az árak a fizetendösszegek), azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Külön csomagolási költség -nem kerül felszámításra, kivéve ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér.

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekrl fotót jelenít meg (ha lehetséges). A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes kören tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos idtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentsen eltér, esetleg rendszerhiba miatt megjelen“0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetsége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történvisszaigazolást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Jelents

eltérésnek minsül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelen – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétl akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történeltérés. Tájékoztatjuk azonban a Felhasználókat, hogy a feltnértékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

4.5. A 4.4 pontban ismertetett mértékhibás ár esetén feltnértékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvrl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerzdés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerzdéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejeznyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerzdésrl, amelyekbl jogok és kötelezettségek fakadnának.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a regisztrációját követen bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következk: 5.5.1. Fizetési módok:

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e- mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg

Szolgáltató bankszámláján történjóváírását követen a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történátvételére.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/20135.5.2. Szállítási költség:

A szállítási költség bruttó 1250 Ft.

5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevt az új adatokról. Felhasználó ezt követen még egyszer megersítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerzdéstl.

5.7. A fizetendvégösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár eltt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti idszakban.

5.8. Az adatok megadását követen Felhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, eltte azonban még egyszer ellenrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.9. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása eltt minden esetben vissza tud lépni az elzfázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetsége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.11. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követen visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétl számított, a szolgáltatás jellegétl függelvárható határidn belül, de legkésbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerzdéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintenda Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetvé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelsségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg idben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az elzpontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerzdést nem keletkeztet. A szerzdés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az elzpontban megnevezett automata visszaigazolást követen egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteirl és várható teljesítésérl.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében munkanapokon, munkaidben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idpontokon kívül is van lehetség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidlejárta után történik, az azt követmunkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határid, a szerzdés létrejöttétl számított 1-10 munkanapon belül belül.

6.3. Az adásvételi szerzdés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevfogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevhöz történeljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevre, amikor a vevvagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történátadáskor átszáll a vevre, ha a fuvarozót a vevbízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevfogyasztó, a felek eltérmegállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerzdés megkötését követen késedelem nélkül, de legkésbb harminc napon belül köteles a vev(Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6.6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridt tzni. Ha az eladó a póthatáridn belül nem teljesít, a vevjogosult a szerzdéstl elállni.

6.7. A Felhasználó póthatáridtzése nélkül jogosult a szerzdéstl elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerz
dés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerz
dést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhetrendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési idben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6.8. Ha Szolgáltató a szerzdésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerzdésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles errl Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

6.9. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerzdésszeren teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerzdésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerzdés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelsség alól, ha bizonyítja, hogy a szerzdésszegést ellenrzési körén kívül es, a szerzdéskötés idpontjában elre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerzdésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató – amennyiben nem jelzi a fogyasztó az elállási szándékát – a termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerzdésszegésbl keletkezegyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzdések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétl számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzdéstl, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ha a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidtizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerzdés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követen, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határide tájékoztatás közlésétl számított 14 nap.

7.2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmnyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idattól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérharmadik személy a terméket átveszi.

7.4. Fogyasztó a szerzdés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti idszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.5.

7.6.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

7.7.
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak el
, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmen a fogyasztó személyére szabtak.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem elre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása

7.8. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzdés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követen, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, elzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követen felmondási jogát elveszíti;

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a

pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidalatt is lehetséges ingadozásától függ;

c. romlandó vagy minségét rövid ideig megrztermék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követ
felbontása után nem küldhetvissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követ
en elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerz
dés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerzdés teljesítésére csak a megkötéstl számított harmincadik napot követen kerül sor;
g. olyan vállalkozási szerz
dés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgs javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követ
en a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

i.
j.
k.
étkeztetés vagy szabadid
s tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerzdés esetében, ha a szerzdésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidt kötöttek ki;

hírlap, folyóirat és idszaki lap tekintetében, az elfizetéses szerzdések kivételével; nyilvános árverésen megkötött szerzdések esetében;

lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerzdés, fuvarozás, személygépjárm-kölcsönzés,

l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, elzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejleg nyilatkozott annak tudomásul vételérl, hogy a teljesítés megkezdését követen elveszíti az elállási jogát.

7.9. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követen a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésbb az

elállásról való tudomásszerzésétl számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezfizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerzdéstl való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történmegküldésétl számított 14 napnál semmiféleképpen sem késbb visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

 • 7.12. Fogyasztónak írásban történelállás esetén elegendaz elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 • 7.13. Fogyasztó akkor tartja be a határidt, ha a 14 napos idszak letelte eltt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A

  visszaküldés határidben teljesítettnek minsül, ha a fogyasztó a terméket a határidlejárta eltt elküldi.

  7.14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

  7.15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérszállítási mód választásából adódik.

  7.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettközül a korábbi idpontot kell figyelembe venni.

  7.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt nyilatkozat segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történjelzés alkalmával a postára adás idpontját vesszük figyelembe, telefonon történjelzés alkalmával pedig a telefonon történjelzését. A

megrendelt terméket postai úton, személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére.

7.18. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és mködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredértékcsökkenésért felel.

7.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhetel.

• 7.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhetel.

• 7.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetségeken.

• 7.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minsülFelhasználókat illeti meg.

• 7.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy

üzleti tevékenysége körében jár el.

7.24. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követen felmondja a távollévk között kötött szerzdést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése idpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendösszeget a szerzdésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerzdés megsznésének idpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

7.25. Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.25.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetségein jelezni.

7.25.2. Fogyasztó határidben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétl számított 14. nap lejárta eltt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történelállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14

napon belül. Postai úton történjelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történértesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

7.25.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésbb elállási nyilatkozatának közlésétl számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidbetartottnak minsül, amennyiben a 14 napos határidletelte eltt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelviseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülköltségeket.

7.25.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérszállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerzdés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.25.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltéridpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételbl vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtl számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG Hibás teljesítés

Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés idpontjában nem felel meg a szerzdésben vagy jogszabályban megállapított minségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerzdéskötés idpontjában ismerte, vagy a hibát a szerzdéskötés idpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerzdésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitl a fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minsülFelhasználókat illeti meg.

Vállalkozásnak minsülFelhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Kellékszavatosság
8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsesetben – a szerzdéstl is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3. Milyen határidben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minsül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késbb, mint a hiba felfedezésétl számított ketthónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerzdés teljesítésétl számított két éves (vállalkozás vagy használt termékek esetén 1 éves) elévülési határidn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idvel rendelkeztermékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idvégéig érvényesíthet).

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minsül)?

A teljesítéstl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltetvállalkozás nyújtotta. A teljesítéstl számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés idpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minsül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szerepltulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidelteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal id
pontjában nem volt felismerhetvagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelezhatósági elírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendegy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás (Új termékek esetén)
8.12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezjótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minsül.

8.13. Fogyasztót milyen jogok és milyen határidn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás id
tartama:
a) 10 000 forintot elér
, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

E határidk elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határida fogyasztási cikk fogyasztó részére történátadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezddik.

Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidkezdidpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerzdésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerzdéstl elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fzdérdeke megsznt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Törekedni kell a 15 napra
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerz
dés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények

intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés idtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható idtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó elzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha kiderül, hogy nem javítható a termék

Ha a jótállási idtartam alatt a fogyasztási cikk elsalkalommal történjavítása során a Szolgáltató részérl megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérrendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha negyedszer is elromlik a termék

Ha a jótállási idtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történkijavítást követen ismét meghibásodik – ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha nem sikerül 30 napon belül kijavítani

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétl számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérrendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határideredménytelen elteltét követ8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetség, a Szolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határideredménytelen elteltét követ8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási idn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

8.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésbl, túlzott igénybevételbl, illetve a meghatározottól eltérbehatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerhasználatából keletkeztek.

8.17. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstl) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerhasználatot akadályozza.

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINSÜLFELHASZNÁLÓK ESETÉN)

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerzdésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitl a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

• 9.2. A fogyasztó kötelessége a szerzdés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 • 9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 • 9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényérl jegyzkönyvet köteles felvenni.

 • 9.5. A jegyzkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

  9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetségérl annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltettestülethez fordulás lehetségérl is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

  9.7. A Szolgáltató a jegyzkönyvet az annak felvételétl számított három évig köteles megrizni, és azt az ellenrzhatóság kérésére bemutatni.

  9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés idtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható idtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó elzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 1. 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közremködt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelsséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

  10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerségét és érvényesíthetségét nem érinti.

  10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megilletjogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthetaz adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történlemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy

alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a késbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 • 10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 • 10.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon mködik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal

  más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerzdésbl eredvitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

  10.6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltéráltalános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

  10.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérfeltételeket a fizetési mveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz- helyettesítfizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

  10.8. Szolgáltató megfelel a belspiacon belül a vevállampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történindokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésrl, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 1. 11. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINSÜLFELHASZNÁLÓK ESETÉN)

  11.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelminségben, a megrendelteljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben

Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerzdéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megrzi a Szolgáltató, és azt az ellenrzhatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltettestület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelölésérl szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https:// www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetsége van békéltettestülethez fordulni, melyek elérhetségét itt találja:

Baranya Megyei BékéltetTestület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422 Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei BékéltetTestület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228. Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
Honlap cím:
www.bacsbekeltetes.hu E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei BékéltetTestület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976 Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei BékéltetTestület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lév
ügyek) Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu Budapesti BékéltetTestület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/ E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Csongrád-Csanád Megyei BékéltetTestület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei BékéltetTestület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Gyr-Moson-Sopron Megyei BékéltetTestület

Címe: 9021 Gyr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-217 Elnök: Dr. Bagoly Beáta
Honlap cím:
https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu Hajdú-Bihar Megyei BékéltetTestület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
Honlap cím:
https://www.hbmbekeltetes.hu
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei BékéltetTestület

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.
Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Elnök: Dr. Gondos István
Honlap cím:
www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei BékéltetTestület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet Telefonszáma: (20) 373-2570 Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet E- mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei BékéltetTestület

Címe: 2800 Tatabánya, Ftér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei BékéltetTestület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap cím: www.nkik.hu E-mail cím: nkik@nkik.hu Pest Megyei BékéltetTestület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)- 269-0703

Elnök: Dr. Koncz Pál
Honlap cím:
www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei BékéltetTestület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159 E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei BékéltetTestület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei BékéltetTestület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130 Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2 E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

Vas Megyei BékéltetTestület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708 Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu Veszprém Megyei BékéltetTestület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111 Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Herjavecz Klára
Honlap cím:
www.bekeltetesveszprem.hu E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei BékéltetTestület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor
Holap cím:
www.bekelteteszala.hu E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

11.7. A békéltettestület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltettestület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszer, gyors, hatékony és költségkímélérvényesítésének biztosítása érdekében. A

békéltettestület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megilletjogokkal és a fogyasztót terhelkötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerzdéssel összefügghatáron átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felels miniszter által rendeletben kijelölt kamara által mködtetett békéltettestület illetékes.

11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerregisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követen pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.10. Szolgáltatót a békéltettestületi eljárásban együttmködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltettestület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltettestületet mködtetkamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttmködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelírásbeli egyezségkötés lehetségének felajánlására terjed ki.

11.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltettestülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetsége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

• az eljáró bíróságot;

• a feleknek, valamint a felek képviselinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak eladásával;
• azokat az adatokat, amelyekb
l a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

12. SZERZI JOGOK

12.1. Miután a https://www.bagland.hu, mint weboldal szerzi jogi mnek minsül, tilos a https://www.bagland.hu weboldalon megjelentartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történközvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és

értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemfeltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.

12.2. A https://www.bagland.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3.. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a https://www.bagland.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történlétesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://www.bagland.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhet.

12.5. A https://www.bagland.hu név szerzi jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzi jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzi ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértfelhasználóra hárítja.

Adatkezelési tájékoztató

Bagland.hu Adatvédelmi szabályzat 

A/Az Horváth Dániel e.v (2000 Szentendre, Virág utca 2., adószám: , cégjegyzékszám 56786608-1-33 nyilvántartási szám: 55477280  (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak: 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: https://www.bagland.hu Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://www.bagland.hu/adatvedelem
A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

Az adatkezelő és elérhetőségei 

Név: Horváth Dániel: 2000 Szentendre, Virág utca 2. E-mail: info.bagland@gmail.com Telefon: 06202589666 

Az adatkezelő és elérhetőségei 

Név: Horváth Dániel: 2000 Szentendre, Virág utca 2. E-mail: info.bagland@gmail.com Telefon: 06202589666 

Fogalom meghatározások 

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a

 

2 

személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 2. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 3. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 4. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

A személyes adatok: 

1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

 1. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 2. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 3. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 4. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 5. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik. 

Webáruház működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Jelszó 

Személyes adat 

Az adatkezelés célja 

Jogalap 

 

Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele. 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése. 

Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az 

elállási jog gyakorlásához szükséges. 

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja. 

   

E-mail cím 

Kapcsolattartás. 

 

Telefonszám 

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a 

 

 

3 

szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

 

Számlázási név és cím 

A szabályszerű számla kiállítása,6. cikk (1) bekezdés c) továbbá a szerződés létrehozása,pontja, és a számvitelről tartalmának meghatározása,szóló 2000. évi C. törvény módosítása, teljesítésének figyelemmel169. § (2) bekezdése kísérése, az abból származó díjak 

számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. 

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztrációkori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett. 

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján. 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. 

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

postai úton a 2000 Szentendre, Virág utca 2. címen, e-mail útján a/az info.bagland@gmail.com e-mail címen, telefonon a 06202589666 számon. 

7. Az adatkezelés jogalapja:
1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont, 

2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 

3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. 

 

 

4 

4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év. 

6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
8. Tájékoztatjuk, hogy 

az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

Az igénybe vett adatfeldolgozók és címzettek Szállítás 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Fürgefutár, TNT, GLS, DPD, UPS, MAGYAR POSTA 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
 2. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Tárhely-szolgáltató 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 3. UNAS Online Kft.9400 Sopron, Kőszegi út 14.unas@unas.hu
 4. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 5. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 6. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti

megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. 

 

 

 

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK (ADATTOVÁBBÍTÁS): Online fizetés 

 1. A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés
 2. Címzett megnevezése és elérhetősége:
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím
 4. Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók

védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése) 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.
 2. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére

történő online fizetés teljesítéséhez szükséges. 

8. Az érintett jogai: 

 • Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 • Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése

folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. 

Cookie-k (sütik) kezelése 

1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. 

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

Munkamenet Az elektronikus kereskedelmiA vonatkozó sütik (session) szolgáltatások, valamint az 

információs társadalmi szolgáltatásoklátogatói munkamenet lezárásáig egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)tartó időszak 

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama

 

 

6 

 

bekezdése

 

Állandó mentett sütik 

vagyAz elektronikus kereskedelmiaz érintett törléséig szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. 

törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Statisztikai, marketing sütik 

Az elektronikus kereskedelmi1 hónap - 2 év szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. 

törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

9. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni: 

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
Internet Explorer (
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)
Safari (
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac) 

Google Ads konverziókövetés használata 

 1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7.További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: 

www.google.de/policies/privacy/ 

A Google Analytics alkalmazása 

 

 

 

7 

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Hírlevél, DM tevékenység 

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. 

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. 

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé 

tétele.

Az érintett hozzájárulása, 

6. cikk (1) bekezdés a) pontja. 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, 

tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. 

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

 

 

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

postai úton a 2000 Szentendre, Virág utca 2. címen, e-mail útján a/az info.bagland@gmail.com e-mail címen, telefonon a 06202589666 számon. 

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 12. Tájékoztatjuk, hogy 

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.
a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Panaszkezelés
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

2. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett. 

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni. 

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához 

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

postai úton a/az 2000 Szentendre, Virág utca 2. címen, e-mail útján a/az info.bagland@gmail.com e-mail címen, telefonon a 06202589666 számon. 

7. Tájékoztatjuk, hogy 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

 

 

a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát. 

Közösségi oldalak 

1.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel. 

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése. 

4.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések 

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a
  Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
  elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai 

1. A hozzáférés joga 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

2. A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

3. A törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 

4. Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak 

 

 

 

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben. 

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...) 

7. A tiltakozáshoz való jog 

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Intézkedési határidő
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül 

tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelés biztonsága 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés 

 

 

 

jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 

1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, 

integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az 

adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
4.az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának 

rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

 1. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók
  esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén
  központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
 2. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg
  eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges,
  elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
 3. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott
  szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
 4. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai 

védelem): 

1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
2.Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt 

dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni 

 1. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol
  adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
 2. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem
  férhetnek hozzá.
 3. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

Informatikai védelem 

 1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
 2. A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
 3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
 4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
 5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

 

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén 

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. 

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja. 

Panasztételi lehetőség 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Zárszó 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.); 

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a);
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a); 

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a);
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról; 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.